กรอบ มีไว้เพื่ออะไร การคิดนอกกรอบผิดหรือไม่

กรอบ มีไว้เพื่ออะไร การคิดนอกกรอบผิดหรือไม่ 

กรอบ

กรอบ การคิดนอกกรอบ

การคิดนอกกรอบ (Think Out Of The Box) หมายถึง การที่เรานั้นคิดอย่างแตกต่าง อย่างที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนที่กำหนด หรือการคิดเพื่อที่จะ PGSLOT สร้างมุมมองใหม่ ๆ ขึ้นมา ไม่มีการจำกัดความคิด (Thinking) ความคิดเห็น (Opinion) หรือความรู้ (Knowledge)

 การคิดนอกกรอบ (Think Out Of The Box) นั้นเป็นประโยคที่มักจะหมายถึงการตัวเรานั้นคิดที่แปลกใหม่ (New Ideas) หรือมีความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) ตัวอย่างเช่น ในโลกเรานั้นมีขยะอยู่เยอะแยะมากมาย ทำให้เกิดแก๊ส (Gas) ต่าง ๆ มากมายที่เกิดจากการเน่าเสียของขยะ 

ซึ่งมันได้เป็นมลพิษ (Pollution) ต่อตัวเรา เราน่าจะนำแก๊ส (Gas) เหล่านี้มาทำการผลิตกระแสไฟฟ้า (Generate Electricity) หรือการนำเอาพลังงานจากแสงอาทิตย์มาสร้างเป็นรถยนต์โซล่าเซลล์ (Solar Cells) 

การคิดนอกกรอบ (Think Out Of The Box) นั้นพูดง่ายแต่ทำได้ยาก PG SLOT จึงทำให้จำเป็นต้องมีการหมั่นฝึกฝน คนที่คิดนอกกรอบ (Think Out Of The Box) นั้นไม่ใช่คนที่มีจินตนาการเพ้อฝัน (Fantasies) แต่เป็นคนที่สามารถใช้ความคิดในเชิงตรรกะเหตุผล (Logical Thinking) 

กับความเข้าใจในเรื่องของอารมณ์ (Emotion) และความรู้สึก (Feeling) ได้อย่างสมดุล หรือไม่ให้ค่าน้ำหนักที่เอียงไปทางด้านใดด้านหนึ่งมากจนเกินไป

จุดมุ่งหมายของการคิดนอกกรอบ (Think Out Of The Box)

 ก็คือการที่คนเราจะแสวงหาวิธีการ หรือผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ใหม่ ๆ เพื่อที่จะทำการพัฒนา (Development) หรือทำการปรับปรุงแก้ไขสิ่งเดิม ๆ ให้ดียิ่งขึ้น มีคุณภาพ (Quality) สูงยิ่งขึ้น หรือมีประสิทธิภาพ (Efficiency) เพิ่มขึ้น

 ที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า หรือตอบสนองความต้องการ Ufabet ของกลุ่มเป้าหมาย ตอบโจทย์ต่อองค์กร (Organization) และสังคม (Social)

ได้มีงานเขียนที่พูถึงวิธีการคิดนอกกรอบ (Think Out Of The Box) เยอะแยะมากมายซึ่งสามารถสรุปได้ ดังนี้  กรอบ

กล้าที่จะแตกต่าง (Dare To Be Different) ไม่กลัวที่จะล้มเหลว ให้มองว่าการเปลี่ยนแปลง (Change) และแนวโน้มในอนาคตคือโอกาส (Opportunity) ไม่ใช่ปัญหา (Problem) คิดบวก (Positive Thinking) และสนุกกับการค้นหาความเป็นไปได้จากความท้าทายใหม่ ๆ

ฝึกคิดสร้างสรรค์ (Creative Practice) การคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการคิดนอกกรอบ (Think Out Of The Box) เกือบจะกลายเป็นสองด้านของเหรียญเดียวกัน ถ้าหากว่าไม่มีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) 

การคิดนอกกรอบ (Think Out Of The Box) ก็เกิดขึ้นได้ยาก joker slot ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) เป็นกระบวนการคิดที่สามารถฝึกฝนกันได้ 

รู้กว้าง และรู้ลึก มีการฝึกการคิดแบบรอบด้าน (All-Round Thinking) มองได้หลาย ๆ มุม ไม่ยึดติดการคิด (Thinking) เพียงด้านเดียวเท่านั้น ฝึกฝนการตั้งคำถาม Ppractice Asking Questions) และการหาคำตอบ (Looking For Answers) ไม่เดินย่ำอยู่กับที่ 

รู้เท่าทันเทคโนโลยี (Know How To Use Technology)

 ให้เทคโนโลยี (Technology) สนับสนุนประสิทธิภาพ (Efficiency) การทำงานSlot และพัฒนาคุณภาพคน (Quality People) ฉะนั้นจึงจะต้องรู้จักคน และเข้าใจงานที่ทำก่อน 

ถึงค่อยจะทำการเลือกเทคโนโลยี (Technology) อย่าเลือกใช้เทคโนโลยี (Technology) ที่ใหม่ล่าสุดเพียงเพราะกลัวว่าจะไม่มีความทันสมัย (Modernity) เพราะนั่นไม่ใช่การรู้เท่าทัน แต่เป็นความทันโลกแค่เปลือกเท่านั้น 

ในขณะที่เนื้อในนั้นกลวงเปล่า การรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี (Technology) นอกจากจะช่วยให้ไม่ตกไปเป็นทาสของเทคโนโลยี (Technology change) แล้ว ยังสามารถเป็นเชื้อไฟที่ดีต่อการคิดนอกกรอบ (Think Out Of The Box) อีกด้วย

เปิดกว้างและถ่อมตนอยู่เสมอ (Always Open And Humble) รู้จักพูดคุยรับฟังและขอคำปรึกษาจากผู้อื่นบ้าง การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Exchange Ideas) กับผู้รู้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อที่จะพัฒนามุมมอง และลับความคิด (Thinking) ให้แหลมคม  กรอบ

ต้องมีการระวังที่จะไม่ตกหลุมพรางของความฉลาด (Intelligence) ผูกขาดในความถูกต้องเพราะมีความเชื่อมั่นในความรู้ (Knowledge) และประสบการณ์ (Experience) ของตัวเองมากจนเกินไป จะทำให้กลายเป็นคนที่เหมือนกับน้ำล้นแก้ว ดูถูก 

ดูหมิ่นและดูแคลนผู้อื่นว่ามีประสบการณ์ (Experience) น้อยกว่าและมือไม่ถึง จึงทำให้ไม่ค่อยที่จะยอมรับความคิดที่แตกต่าง (Different Ideas) หรือความคิดที่มีความแปลกใหม่ (New Ideas) ปัญหานี้จึงสั่งสมและทำผิดพลาดซ้ำซาก 

เพราะไม่ที่จะสามารถคิดนอกกรอบ (Think Out Of The Box) เพื่อที่จะหาทางออกด้วยวิธีการใหม่

อุปสรรคของการคิดนอกกรอบ (Think Out Of The Box) ในประเทศไทยคือโครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรม (Social And Cultural Structure) ซึ่งได้แก่ ระบบอุปถัมภ์ (Patronage System) และสังคมแบบอำนาจนิยม (Authoritarianism) 

ตลอดจนสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ (Learning) ในระบบการศึกษา (Education System) ของไทย ทั้งหมดนี้ล้วนได้หล่อหลอมให้ผู้คนนั้นต้องอยู่ภายในกฎเกณฑ์ (Regulation) และระเบียบกติกา (Rules) โดยที่ไม่เคยมีการตั้งคำถาม ส่งผลให้วิธีคิด (Way Of Thinking) 

วิธีปฏิบัติ (Process) เป็นไปในลักษณะที่คล้ายคลึงกัน ในขณะที่นวัตกรรมเปลี่ยนโลก (Innovation Changes The World) เทคโนโลยี (Technology) ต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นมาจากการคิดนอกกรอบ (Think Out Of The Box) ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นจากนักคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinker) ทั่วโลก กรอบ

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม โหลดเพลง ดาวน์โหลดเพลง เพลงไหนฮิต 2021

สล็อต ฝาก-ถอน อัตโนมัติ

ระบบ ฝาก – ถอน อัตโนมัติ เพียง 3 วินาที เป็นระบบที่เราพัฒนามา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับทุกท่าน ได้สามารถ ฝาก – ถอน และสมัคร ได้รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องส่งสลิปให้เสียเวลาอีกต่อไป กรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อย แล้วจะได้รับรหัส สามารถฝากยอด และเข้าเล่นเกมได้เลย หรือเข้าไป ทดลองเล่นสล็อต ก่อน และดูรีวิวเกม ได้ที่ รีวิวเกมสล็อต

โปรโมชั่น SLOT

โปรโมชั่น PG SLOT ของเรามีโปรโมชั่นมากมาย ที่จะพา นักพนัน ทุกท่าน รวยไปด้วยกัน สำหรับ นักพนันสล็อต ตัวจริงที่ต้องห้ามพลาด กับโปรที่เราจะนำเสนอให้ท่านได้เลือกกัน มี โปรดีดีสุดพิเศษ ตั้งแต่เริ่มสมัครกันเลย ยินดีตอนรับ นักล่าเงินรางวัล สู่ เกมสล็อต กับโปรโมชั่นเมื่อท่านฝากครั้งแรกก็ รับโบนัส 50% ฟรี!! โดยรับสูงสุด 500 บาท เพียง สมัคร และฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ก็สามารถรับสิทธ์ โปรโมชั่น นี้ไปเลยทันที ซึ่งจะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่าเต็มที่ และเว็บเรา ปลอดภัย 100% ไม่มีการโกงแน่นอน!

ลืม เกมสล็อต ในรูปแบบเดิมไปได้เลย เมื่อท่านได้รู้จักกับ PGSLOT เกมสล็อตออนไลน์ ในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ส่งตรงมาจาก ประเทศอังกฤษ และได้รับ ความนิยม มาอย่างต่อเนื่อง ในตัวเกมมี อนิเมชั่น ที่ทำออกมาได้อย่างสวยงาม น่าสนใจ และไม่เหมือนไคร และยังมีค่ายเกมที่น่าสนใจ อย่าง JOKER , EPICWIN , SLOTXO , UFABET สะดวกมากขึ้นเพราะ สามารถเล่นผ่าน มือถือ ได้เลย พบปัญหา สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้นักพนันทุกท่าน สนุกไปกับ เกมสล็อตออนไลน์ ของเรา ร่ำรวย เฮง เฮง นะคะ ^^

อัพเดทล่าสุด : 26 มิถุนายน 2021 21:22 น.