ลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง

ลอยกระทง ประวัติวันลอยกระทง

ลอยกระทง

ลอยกระทง

วันลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประเทศไทย (Thailand) ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ส่วนปฏิทินจันทรคติ PGSLOT ของล้านนา วันลอยกระทง (Loy Krathong Festival) มักจะตกอยู่ในราว ๆ เดือนพฤศจิกายน 

ส่วนในปฏิทินของสุริยคติในบางปีนั้น เทศกาลลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ก็มักจะตรงกับเดือนตุลาคม อย่างเช่นเมื่อในปี พ.ศ.2544 ที่มีวันลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ตรงกับวันที่ 31 เดือนตุลาคม และวันลอยกระทง (Loy Krathong Festival)  จะวนกลับมาตรงในวันเดียวกันนี้อีกครั้งเมื่อถึงปี พ.ศ.2563

เทศกาลลอยกระทง (Loy Krathong Festival) เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ และเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา โดยจากการค้นพบในบางหลักฐานนั้นจะพบว่า การลอยกระทง (Loy Krathong) นั้นเป็นการบูชารอยพระพุทธบาท (Buddha’s footprint) 

ที่ริมฝั่งแม่น้ำนัมทามหานที  (Narmada River) แต่อีกหลักฐานหนึ่ง PG SLOT ก็กล่าวว่าการลอยกระทง (Loy Krathong) เป็นการบูชาพระอุปคุตอรหันต์ (Upagupta) หรือพระมหาสาวก สำหรับในประเทศไทย (Thailand) ได้จัดให้มีประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival)  ลอยกระทง

ในทุกพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณที่อยู่ติดกับลำน้ำ แม่น้ำ ลำคลอง หรือแหล่งน้ำต่าง ๆ ล้วนแล้วแต่มีจะเอกลักษณ์ และความน่าสนใจที่มีความเฉพาะตัวแตกต่างกันออกไป นอกจากนี้ในบางประเทศนั้นก็มีการจัดเทศกาลลอยกระทง (Loy Krathong Festival)

ประเทศลาว (Laos) 

 เช่นกันไม่ว่าจะเป็นประเทศลาว (Laos) มักจะลอยกระทง (Loy Krathong) กันในวันออกษา หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ในงานไหลเรือไฟ (Illuminated Boat Procession) ของลาว (Laos) 

ประเทศกัมพูชา (Cambodia) จะมีการลอยกระทง (Loy Krathong) ด้วยกันถึง 2 ครั้งด้วยกัน โดยครั้งแรกจะลอยกระทง (Loy Krathong) ของหลวงกลางเดือน 11

 ส่วนของประชาชนทั่วไปก็จะทำกระทง (Krathong) เล็ก ๆ และทำการบรรจุอาหาร Ufabet ไปด้วย ครั้งที่สองนั้นจะเป็นช่วงกลางเดือน 12 ทางหลวงจะทำกระทง (Krathong) ใหญ่ ส่วนของประชาชนนั้นจะไม่ได้ทำกระทง (Krathong) เหมือนในครั้งแรก

 แต่จะมีการเตรียมอาหารต่าง ๆ เพื่อนำไปบรรจุลงไปในกระทง (Krathong) ใหญ่ด้วย โดยเชื่อกันว่าการใส่อาหารลงไปจะเป็นการส่งส่วนบุญไปให้เปรต มีเทศกาลน้ำ (Warter Festival) ที่จัดให้มีการแข่งเรือยาว (Long boat racing) การแสดงพลุดอกไม้ไฟ  (Fireworks) ซึ่งจะทำการจัดขึ้นในทุก ๆ ปีตั้งแต่วันขึ้น 14 ค่ำ 15 ค่ำ จนถึงวันแรม 1 ค่ำ ในเดือนพฤศจิกายน ลอยกระทง

ในส่วนของประเทศเมียนมา (Myanmar) เมื่อถึงวันลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ผู้คนจะพากันทำกระทงที่มีการตกแต่งเป็นรูปคล้าย ๆ กับดอกบัวบาน (Lotus) มีการปักธูป เทียน และนิยมตัดเส้นผม ตัดเล็บ หรือนิยมใส่เหรียญเงินลงไปในกระทง แล้วตะนำไปลอยในน้ำ

 ถ้าหากว่าพื้นที่นั้นติดกับทะเล ก็จะนิยมลอยกระทง (Loy Krathong) กันที่ริมฝั่งทะเล joker slot โดยจะเชื่อกันว่าจะเป็นการลอยเคราะห์ไป ปล่อยเคราะห์ไป 

นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าการลอยกระทง (Loy Krathong) ยังเป็นการบูชาพระแม่คงคา และเป็นการขอขมาพระแม่คงคาอีกด้วย

ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) 

เป็นประเพณีที่โบราณของอินเดีย (Indian) ที่ประเทศไทย (Thailand) ได้รับเข้ามาปฏิบัติ แต่ก็ไม่มีการปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าประเทศไทย (Thailand) เริ่มปฏิบัติกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ ตอนไหน

 โดยจากข้อมูลบางส่วนที่ได้ปรากฏขึ้นนั้น ได้มีการระบุไว้ว่า ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) มีมาตั้งแต่เมื่อครั้งที่สุโขทัย (Sukhothai) ยังเป็นราชธานี โดยที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 1 ได้สันนิษฐานว่า 

เดิมทีประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) นี้จะเป็นพิธีของพราหมณ์ที่ได้กระทำเพื่อเป็นการบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม คือ พระอิศวร (Shiva) พระนารายณ์ (Narai) และพระพรหม (Brahma) ต่อมาได้ยึดถือตามแนวทางพระพุทธศาสนา ลอยกระทง

แบะในปัจจุบันนั้นมีหลักฐานว่า ประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ไม่น่าจะมีความเก่าแก่กว่าสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (Early Rattanakosin period) โดยอ้างอิงหลักฐานจากภาพจิตกรรมการสร้างกระทง (Krathong) แบบต่าง ๆ 

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือรัชกาลที่ 1 ต่อมาในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย หรือสมัยรัชกาลที่ 2 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการทำกระทง (Krathong) จากดอกบัว (Lotus) มาเป็นต้นกล้วย เนื่องจากว่าดอกบัว (Lotus) เป็นวัตถุดิบที่หายาก Slotxo

 และมีน้อยเลยใช้ต้นกล้วยมาทำเป็นกระทง (Krathong) ทดแทน แต่เมื่อดู ๆ ไปแล้วยังขาดความสวยงาม จึงได้นำเอาใบตองมาพับเป็นกลีบคล้ายดอกบัว (Lotus) จนได้เกิดความสวยงามตามนี้สืบทอดมาจนถึงในปัจจุบัน

ในแต่ละภูมิภาคของไทย (Thailand) ก็จะมีประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) และมีชื่อเรียกแตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น

ภาคเหนือ มักจะนิยมทำโคมลอยในประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) จึงเรียกกันว่า ยี่เป็งที่หมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ ซึ่งหากนับวันตามแบบฉบับของล้านนาจะตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ในแบบไทย

ภาคอีสาน นั้นจะเรียกประเพณีลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ว่าสิบสองเพ็งที่หมายถึงวันเพ็ญเดือน 12  

ภาคกลาง ในกรุงเทพมหานคร (Bangkok) ก็จะมีการจัดงานที่วัดภูเขาทอง ราว ๆ  7 ถึง 10 วัน ก่อนงานลอยกระทง (Loy Krathong Festival) และจะจบลงในช่วงหลังจากวันลอยกระทง (Loy Krathong Festival)

ภาคใต้ นั้นจะมีการจัดงานลอยกระทง (Loy Krathong Festival) ในแต่ละพื้นที่และจะมีการประกวดการทำกระทง (Krathong) เป็นต้น ลอยกระทง

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม สล็อตออนไลน์888 ได้เงินจริง เล่นง่าย ครบวงจร

สล็อต ฝาก-ถอน อัตโนมัติ

ระบบ ฝาก – ถอน อัตโนมัติ เพียง 3 วินาที เป็นระบบที่เราพัฒนามา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับทุกท่าน ได้สามารถ ฝาก – ถอน และสมัคร ได้รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องส่งสลิปให้เสียเวลาอีกต่อไป กรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อย แล้วจะได้รับรหัส สามารถฝากยอด และเข้าเล่นเกมได้เลย หรือเข้าไป ทดลองเล่นสล็อต ก่อน และดูรีวิวเกม ได้ที่ รีวิวเกมสล็อต

โปรโมชั่น SLOT

โปรโมชั่น PG SLOT ของเรามีโปรโมชั่นมากมาย ที่จะพา นักพนัน ทุกท่าน รวยไปด้วยกัน สำหรับ นักพนันสล็อต ตัวจริงที่ต้องห้ามพลาด กับโปรที่เราจะนำเสนอให้ท่านได้เลือกกัน มี โปรดีดีสุดพิเศษ ตั้งแต่เริ่มสมัครกันเลย ยินดีตอนรับ นักล่าเงินรางวัล สู่ เกมสล็อต กับโปรโมชั่นเมื่อท่านฝากครั้งแรกก็ รับโบนัส 50% ฟรี!! โดยรับสูงสุด 500 บาท เพียง สมัคร และฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ก็สามารถรับสิทธ์ โปรโมชั่น นี้ไปเลยทันที ซึ่งจะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่าเต็มที่ และเว็บเรา ปลอดภัย 100% ไม่มีการโกงแน่นอน!

ลืม เกมสล็อต ในรูปแบบเดิมไปได้เลย เมื่อท่านได้รู้จักกับ PGSLOT เกมสล็อตออนไลน์ ในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ส่งตรงมาจาก ประเทศอังกฤษ และได้รับ ความนิยม มาอย่างต่อเนื่อง ในตัวเกมมี อนิเมชั่น ที่ทำออกมาได้อย่างสวยงาม น่าสนใจ และไม่เหมือนไคร และยังมีค่ายเกมที่น่าสนใจ อย่าง JOKER , EPICWIN , SLOTXO , UFABET สะดวกมากขึ้นเพราะ สามารถเล่นผ่าน มือถือ ได้เลย พบปัญหา สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้นักพนันทุกท่าน สนุกไปกับ เกมสล็อตออนไลน์ ของเรา ร่ำรวย เฮง เฮง นะคะ ^^

อัพเดทล่าสุด : 10 กรกฎาคม 2021 21:35 น.