corona ไวรัสโคโรนา (Coronavirus)

corona ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) 

corona

corona

ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) เป็นไวรัส (Virus) ที่ถูกพบครั้งแรกในปี ค.ศ.1960 แต่ยังไม่ทราบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนว่ามาจากที่ใด แต่เป็นไวรัส (Virus) ที่สามารถติดเชื้อได้ทั้งในมนุษย์ และสัตว์ PGSLOT ในปัจจุบันมีการค้นพบไวรัส (Virus) 

สายพันธุ์นี้แล้วทั้งหมด 6 สายพันธุ์ ส่วนสายพันธุ์ที่กำลังแพร่ระบาดหนักทั่วโลกตอนนี้เป็นสายพันธุ์ที่ยังไม่เคยพบมาก่อนคือไวรัสโคโรนา (Coronavirus) สายพันธุ์ที่ 7 จึงถูกเรียกว่าเป็นไวรัสโคโรนา (Coronavirus) สายพันธุ์ใหม่ และในภายหลังก็ได้ถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าโควิด-19 (COVID-19) นั่นเอง

อาการเมื่อติดเชื้อไวรัสโคโรนา ไวรัสโคโรนา (Coronavirus) สายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อาการของไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ที่สังเกตได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเอง คือ จะมีไข้ มีอาการเจ็บคอ ไอแบบแห้ง ๆ มีน้ำมูกไหล และมีอาการหายใจเหนื่อยหอบ 

กลุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) สายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19) คือ PG SLOT เด็กเล็ก แต่อาจจะไม่พบอาการรุนแรงเท่ากับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น โรคหัวใจ () โรคเบาหวาน (Heart Disease) โรคปอดเรื้อรัง (Cystic Fibrosis)  corona

ผู้ที่ภูมิคุ้มกันผิดปกติ (Autoimmune Disease) 

หรือผู้ที่กินยากดภูมิต้านทานโรคอยู่ ผู้ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐานมาก หรือคนอ้วนมาก ผู้ที่มีการเดินทางไปในประเทศเสี่ยงติดเชื้อ ตัวอย่างเช่น ประเทศจีน (China) ประเทศเกาหลีใต้ (South Korea) ประเทศญี่ปุ่น (Japan) ไต้หวัน (Taiwan) ฮ่องกง (Hong Kong) มาเก๊า (Macau) ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

 ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) ประเทศเวียดนาม (Vietnam) ประเทศอิตาลี (Italy)  ประเทศอิหร่าน (Iran) เป็นต้น นอกจากนี้ยังผู้ที่ต้องทำงาน หรือทำการรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) สายพันธุ์ใหม่ 

หรือโควิด-19 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และผู้ที่ทำอาชีพที่ต้องมีการพบปะกับชาว Ufabet ต่างชาติจำนวนมาก ตัวอย่างเช่น คนขับแท็กซี่ (Taxi driver) เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล (Hospital Staff) ลูกเรือสายการบินต่าง ๆ (Airline Crew) เป็นต้น

หากมีอาการของโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นตามที่กล่าวไปข้างต้น ควรไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจสอบอย่างละเอียด และเมื่อแพทย์ทำการซักถามควรตอบตามความเป็นจริง โดยที่ไม่ปิดบัง ไม่บิดเบือนข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้น

 เพราะข้อมูลที่ให้มานั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้องมากที่สุด ถ้าหากว่าเพิ่งเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ควรที่จะทำการกักตัวเองอยู่แต่ในบ้าน ไม่ออกไปข้างนอกเป็นระยะเวลา 14 ถึง 27 วัน เพื่อให้ผ่านช่วงเชื้อฟักตัว และให้แน่ใจจริง ๆ ว่าไม่ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19)

วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) สายพันธุ์ใหม่ คือควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการไอ น้ำมูกไหล จาม เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หลีกเลี่ยงที่จะเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง ควรทำการสวมหน้ากากอนามัย (Mask) ทุกครั้งเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ

 มีการระมัดระวังในการสัมผัสพื้นผิวที่ไม่สะอาด และระมัดระวังพื้นที่ที่อาจจะมีเชื้อโรคเกาะอยู่ รวมไปถึงสิ่งที่มีคนจับบ่อยครั้ง ตัวอย่างเช่น ที่จับบน MRT BTS Airport Link ที่เปิด และที่ปิดประตูในรถ ก๊อกน้ำ joker กลอนประตูต่าง ๆ ราวบันได เป็นต้น เมื่อจับแล้วอย่าเอามือไปสัมผัสกับหน้า  corona

และข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น โทรศัพท์มือถือ (Mobile) กระเป๋า เป็นต้น ควรมีการล้างมือให้สะอาด ล้างอย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล (Alcohol Gel) อย่างน้อย 20 วินาที และความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ (Alcohol) จะต้องไม่ต่ำกว่า 70% 

ไม่มีการผสมน้ำ งดจมูก จับตา และจับปากขณะที่ไม่ได้ล้างมือ ควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิด และการสัมผัสสัตว์ต่าง ๆ โดยที่ไม่มีการป้องกัน ควรที่จะรับประทานอาหารสุก สะอาด ไม่ทานอาหารที่มีการทำจากสัตว์หายาก

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (Medical Personnel) หรือผู้ที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) สายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 (COVID-19) โดยตรง ควรใส่หน้ากากอนามัย (Mask) หรือใส่แว่นตานิรภัย เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อโรคในละอองฝอยจากเสมหะ หรือจากสารคัดหลั่งเข้าตา

ชนิดของวัคซีน (Vaccine) 

ป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus) สายพันธุ์ใหม่ หรือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) Slotxo จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีการคิดค้นวัคซีน (Vaccine) ป้องกันโควิด-19 (COVID-19) โดยในหลายบริษัทผู้ผลิต

 และหลายรูปแบบของวิธีการผลิตวัคซีน (Vaccine) หรือที่มาของวัคซีน (Vaccine) มีหลายวิธีการ แต่ทั้งหมดคือเพื่อให้ต่อต้านไวรัสโคโรนาซาร์โควี-2 (SAR-CoV-2) ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย เพื่อไปก่อให้เกิดโรคได้ โดยที่ไวรัส (Virus) 

นี้จะมีส่วนที่เป็นไกลโคโปรตีน (Glycoproteins) ยื่นออกจากเซลล์ (Cell) เรียกว่าสไปค์ (Spike) จะไปจับกับตัวรับ (Receptor) ที่อยู่บนเซลล์ (Cell) ในร่างกาย ตัวอย่างเช่น ที่ทางเดินหายใจ หรือที่ลำไส้ เมื่อจับกันแล้วไวรัส (Virus) ก็จะเข้าสู่ร่างกาย และไปก่อโรคได้ โดยวัคซีน (Vaccine) ป้องกันโควิด-19 (COVID-19) นั้นมี 4 วิธีการที่มีการผลิตมากที่สุด ได้แก่ corona

messenger RNA (mRNA) Vaccine ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีส่วนที่กำกับการสร้างโปรตีน (Protein) ของไวรัสโคโรนาซาร์โควี-2 (SAR-CoV-2) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อฉีดวัคซีน (Vaccine) แล้วร่างกายจะสร้างโปรตีน (Protein) ชนิดนั้นขึ้นมาและทำลาย mRNA ที่ฉีดเข้าไป 

จากนั้นร่างกายจะรับรู้ว่าโปรตีน (Protein) ที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม และจะมีการสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมา

Viral Vector เป็นวัคซีน (Vaccine) ที่มีการตัดต่อทางพันธุกรรมโดยการใช้สารทางพันธุกรรมของไวรัสโคโรนาซาร์โควี-2 (SAR-CoV-2) ใส่เข้าไปในตัวไวรัส (Virus) ชนิดอื่นที่ไม่ก่อโรค เรียกไวรัส (Virus) ตัวนี้ว่า Viral Vector เมื่อฉีดวัคซีน (Vaccine)

 เข้าไปในร่างกายแล้ว Viral Vector จะพาเอาสารพันธุกรรมนั้นเข้าไปในเซลล์ (Cell) ของเรา ทำให้เกิดการสร้างโปรตีน (Protein) ที่จำเพาะต่อเชื้อไวรัสโคโรนาซาร์โควี-2 (SAR-CoV-2) ขึ้นมา จากนั้นร่างกายจะรับรู้ว่าโปรตีน (Protein) ที่สร้างขึ้นมานั้นเป็นสิ่งแปลกปลอม และก็จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมา

Inactivated Virus Vaccine หรือวัคซีน (Vaccine) เชื้อตาย ที่ผลิตโดยการเลี้ยงไวรัส (Virus) ชนิดนี้ให้ได้ปริมาณมาก ๆ แล้วมาทำให้ตายด้วยสารเคมี (Chemical) 

หรือความร้อน เมื่อฉีดวัคซีน (Vaccine) แล้วร่างกายจะรับรู้ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามา และก็จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมา

Protein Subunit Vaccine เป็นการผลิตวัคซีน (Vaccine) มาจากโปรตีนส่วนหนึ่งของเชื้อไวรัสโคโรนาซาร์โควี-2 (SAR-CoV-2) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เมื่อฉีดวัคซีน (Vaccine) แล้วร่างกายจะรับรู้ว่าเป็นสิ่งแปลกปลอมเข้ามา และก็จะสร้างระบบภูมิคุ้มกันขึ้นมา corona

อ่านบทความน่าสนใจเพิ่มเติม นก สายพันธ์ุนก ที่น่าเลี้ยงที่มีสีสันสดใส

สล็อต ฝาก-ถอน อัตโนมัติ

ระบบ ฝาก – ถอน อัตโนมัติ เพียง 3 วินาที เป็นระบบที่เราพัฒนามา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับทุกท่าน ได้สามารถ ฝาก – ถอน และสมัคร ได้รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องส่งสลิปให้เสียเวลาอีกต่อไป กรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อย แล้วจะได้รับรหัส สามารถฝากยอด และเข้าเล่นเกมได้เลย หรือเข้าไป ทดลองเล่นสล็อต ก่อน และดูรีวิวเกม ได้ที่ รีวิวเกมสล็อต

โปรโมชั่น SLOT

โปรโมชั่น PG SLOT ของเรามีโปรโมชั่นมากมาย ที่จะพา นักพนัน ทุกท่าน รวยไปด้วยกัน สำหรับ นักพนันสล็อต ตัวจริงที่ต้องห้ามพลาด กับโปรที่เราจะนำเสนอให้ท่านได้เลือกกัน มี โปรดีดีสุดพิเศษ ตั้งแต่เริ่มสมัครกันเลย ยินดีตอนรับ นักล่าเงินรางวัล สู่ เกมสล็อต กับโปรโมชั่นเมื่อท่านฝากครั้งแรกก็ รับโบนัส 50% ฟรี!! โดยรับสูงสุด 500 บาท เพียง สมัคร และฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ก็สามารถรับสิทธ์ โปรโมชั่น นี้ไปเลยทันที ซึ่งจะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่าเต็มที่ และเว็บเรา ปลอดภัย 100% ไม่มีการโกงแน่นอน!

ลืม เกมสล็อต ในรูปแบบเดิมไปได้เลย เมื่อท่านได้รู้จักกับ PGSLOT เกมสล็อตออนไลน์ ในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ส่งตรงมาจาก ประเทศอังกฤษ และได้รับ ความนิยม มาอย่างต่อเนื่อง ในตัวเกมมี อนิเมชั่น ที่ทำออกมาได้อย่างสวยงาม น่าสนใจ และไม่เหมือนไคร และยังมีค่ายเกมที่น่าสนใจ อย่าง JOKER , EPICWIN , SLOTXO , UFABET สะดวกมากขึ้นเพราะ สามารถเล่นผ่าน มือถือ ได้เลย พบปัญหา สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้นักพนันทุกท่าน สนุกไปกับ เกมสล็อตออนไลน์ ของเรา ร่ำรวย เฮง เฮง นะคะ ^^

อัพเดทล่าสุด : 13 กรกฎาคม 2021 0:24 น.