การ์ตูน กระต่าย เรื่องเล่ากระต่ายอีสเตอร์

การ์ตูน กระต่าย เรื่องเล่ากระต่ายอีสเตอร์

วันอีสเตอร์เป็นวันที่คริสเตียนฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ซึ่งในหลายๆ ประเทศใช้ไข่และกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของการเฉลิมฉลอง การฉลองอีสเตอร์จะมีขึ้นในวันอาทิตย์แรก

หลังพระจันทร์เต็มดวงในวันวิษุวัต (วันที่มีกลางคืนและกลางวันเท่ากัน) ในฤดูใบไม้ผลิของทุกปี ที่เรารู้กว้างๆ คือ เป็นวันอาทิตย์ช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน

ในวันที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายและออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ พระองค์กับเหล่าสาวกเล่นกับกระต่าย หรือต้มไข่กินกันอย่างนั้นหรือ? ไม่ใช่เลย! เหล่าสาวกไม่ได้ใช้ไข่หรือกระต่ายมาร่วมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์

แต่ทั้งสองสิ่งนี้เป็นประเพณีจากศาสนาอื่น ๆ และถูกนำมาเสริมเข้าไปในการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ของคริสเตียนในภายหลัง

ในซีกโลกฝั่งตะวันตก เมื่อสิ้นฤดูหนาวก็จะเป็นฤดูใบไม้ผลิซึ่งเป็นช่วงเวลาของการเพาะปลูกและการเริ่มชีวิตอันสดใส อีกครั้งหลังจาก ความหนาวเหน็บในฤดูหนาวได้ผ่านพ้นไป หลายๆ ศาสนาในสมัยโบราณมีประเพณีการฉลองฤดูใบไม้ผลิ

การฉลองดังกล่าว คือ เทศกาล แห่งการกินดื่ม และขอพร ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ด้วยเหตุผลที่ว่า ไข่เป็น สัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ ส่วนกระต่ายนั้น เป็นที่รู้กันว่ามีลูกดกและแพร่พันธุ์เร็ว

ทั้งไข่และกระต่ายจึงเป็นสัญลักษณ์ของทั้งชีวิตใหม่และความหวัง คริสเตียนในประเทศตะวันตกจึงนำเอาไข่ และกระต่ายมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่แห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์

แม้คริสเตียนบางคนจะสอนลูกหลานว่าไข่และกระต่ายเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ในพระคริสต์ แต่ก็มีคนจำนวนมากไม่รู้ว่าทั้งสองสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับพระเยซูด้วยเรื่องอะไร แต่ก็สนุกสนานกับการเอาไข่มาทาสี

และให้ช็อคโกแล็ตที่ทำเป็นตัวกระต่ายแก่บุตรหลานของตนในเทศกาลอีสเตอร์ มีคนมากมายทั้งคริสเตียนและไม่ใช่คริสเตียนที่ร่วมเล่นเกมซ่อนไข่อีสเตอร์เพื่อให้เด็กๆ ค้นหาเพียงเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสนุก

เด็กจำนวนมากจึงคิดว่าวันอีสเตอร์คือวันที่จะต้องมีไข่ กระต่ายและขนมลูกอมหวานๆ เท่านั้น พวกเขาไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู การ์ตูน กระต่าย

ด้วยเหตุนี้เอง คริสเตียนหลายคนจึงไม่ชอบให้มีไข่หรือกระต่ายในเทศกาลอีสเตอร์ คริสเตียนบางคนยังกล่าวด้วยว่าเราควรหลีกเลี่ยงการใช้ไข่และกระต่ายในวันอีสเตอร์ เพราะธรรมเนียมเหล่านี้มาจากศาสนาอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการนับถือรูปเคารพ

พวกเขาย้ำว่าวันอีสเตอร์คือวันของพระเยซู ไม่ใช่วันของไข่และกระต่ายรวมทั้งธรรมเนียมอื่นๆ ที่ไม่ใช่ของคริสเตียน

สิ่งเหล่านี้หันเหความสนใจของเราไปจากความหมายที่แท้จริงของอีสเตอร์และไม่เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า สิ่งเหล่านี้ขโมยความสนใจของเราไปจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์

และทำให้วันอีสเตอร์เป็นเพียงวันหยุดประจำปีที่สนุกสนานเท่านั้น

คำว่าอีสเตอร์ไม่ได้ ปรากฏในพระคัมภีร์ก็จริง แต่เรื่องราวและความหมายปรากฏชัดมาก นั่นคืออีสเตอร์ถูกนำมาใช้เรียกเทศกาลเฉลิมฉลองการที่ “พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นจากความตาย” นาม

 การ์ตูน กระต่าย

อีสเตอร์นี้ได้มาจากชื่อของเทพธิดาหรือพระแม่เจ้าแห่งฤดูใบไม้ผลิ ของพวกแองโกลแซงซอนที่นามว่า “Eastre” ซึ่งคำนี้เข้าใจกันว่ามาจากภาษาเยอรมันโบราณ คือ Eostarun แปลว่า “รุ่งอรุณ”

และเข้าใจว่าการฉลองการคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลินั่น เหมาะสมเพราะ

           1. วันอีสเตอร์อยู่ในฤดูใบไม้ผลิ (ระหว่างเดือนมีนาคม และเมษายน )

           2. ฤดูใบไม้ผลิเป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ ต้นไม้ใบไม้ที่ดูเหมือนตายในฤดูหนาว

               กลับผลิใบออกดอกดุจเกิดใหม่ ดังนั้นจึงเป็นภาพที่เหมาะสมที่จะพรรณาถึงการ

               กลับเป็นขึ้นจากความตายของพระคริสต์ การ์ตูน กระต่าย

เทศกาลอีสเตอร์เป็นวันแห่งความปีติที่ชาวคริสต์เฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู แค่สองพันปีที่ผ่านมานี้มีธรรมเนียมประเพณีใหม่ๆ ถูกผนวกเข้าไว้มากมาย บ้างเป็นประเพณีทางศาสนา

และบ้างก็เป็นประเพณีเพื่อความสนุกสนาน แต่อีสเตอร์ยังเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนในครอบครัวมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลองการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิด้วย ฤดูกาลที่ชีวิตใหม่เกิดขึ้นหลังความหนาวเย็นของฤดูหนาว

แล้วไข่กับกระต่ายเกี่ยวอะไรกับอีสเตอร์?

ความจริงแล้วอีสเตอร์เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์จะระลึกถึงการที่พระเยซูคริสต์ทรงคืนพระชนม์หรือเกิดใหม่หลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงถูกตรึงบนกางเขน จากนั้น 3 วันต่อมาซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ พระเยซูคริสต์ทรงตื่นขึ้นมาจากความตาย

โดยช่วงเวลาที่ตรงกับเทศกาลนั้นก็คือช่วงประมาณเดือนมีนาคมหรือเมษายน ซึ่งจะสอดคล้องกับฤดูใบไม้ผลิในทวีปยุโรป

ฤดูใบไม้ผลิสำหรับชาวยุโรปก็จะมีประเพณีดั้งเดิมอยู่แล้ว ในการที่จะเฉลิมฉลองชีวิตใหม่ เพราะก่อนหน้านี้คือฤดูหนาว เยือกเย็น ไร้ซึ่งความสุข เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของความตายเลยก็ว่าได้

เพราะฉะนั้นเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงก็เปรียบเสมือนชีวิตใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่ง มีชีวิตชีวา ออกไปเดินในทุ่งหญ้าก็เจอกระต่ายวิ่งกันเต็มไปหมดและโดยธรรมชาติของกระต่ายก็เป็นสัตว์ที่มีลูกได้เร็วอยู่แล้ว

จึงเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นชีวิตใหม่

ในส่วนของไข่ที่ไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ ไข่เป็ด ไข่นก ก็เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นเช่นกัน

บทความนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทศกาลอีสเตอร์สำหรับทุกท่านจะเป็นมากกว่าเพียงเทศกาลกระต่าย เทศกาลหาไข่ หรือแม้กระทั่งเทศกาลเฉลิมฉลองเพื่อความสนุกสนานเพียงอย่างเดียว แต่จะมีความหมายและมีสันติสุขต่อชีวิตเราเพิ่มมากขึ้นด้วย การ์ตูน กระต่าย

และแน่นอน…เนื่องจากช่วงเทศกาลดังกล่าวเป็นวันหยุดยาวซึ่งร้านค้าส่วนใหญ่จะปิดทำการ! หากใครที่กำลังแพลนไปเที่ยวยุโรปอยู่ก็ควรวางแผนเป็นอย่างดีเพื่อไม่ให้วันเดินทางของเราไปตรงกับวันหยุดอีสเตอร์

อีกหนึ่งเรื่องเล่า…. การ์ตูน กระต่าย

เทศการ Easter เป็นเทศการทางศาสนาคริสต์ เพื่อระรึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระ เยซูคริสต์ สามวันหลังการถูกตรึงกางเขนจนเสียชีวิต(the Re surrection)  ก่อนจะเสด็จขึ้นสวรรค์ไป ซึ่งนับเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าเทศการคริสต์มาสเลยทีเดียว

เมื่อถึงช่วงเทศการ ร้านค้าต่างๆจะนำเอา ช๊อคโกเลตที่ทำเป็นรูปไข่ และ รูปกระต่าย ห่อกระดาษสีสันสดใสมาวางจำหน่าย จริงๆกระต่าย และ ไข่ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์เลย

แต่ที่นำมาใช้ในการฉลองนี้มีที่มาตั้งแต่ก่อนศาสนาคริสต์จะเข้ามาถึงดินแดนยุโรปเหนือเสียอีก ขนเผ่า Saxon ที่อาศัยอยู่ในประเทศอังกฤษเป็นพวกบูชา เทพเจ้าแห่งธรรมชาติ หรือที่เรียกกันว่า ‘เพเก็น’ pagan

ชนเผ่านี้มีเทศการฉลองฤดูใบไม้ผลิของตนเองที่เรียกว่า Eastre หรือ Eostre เพื่อบูชา เทพีแห่งฤดูใบไม้ผลิ ผู้ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนแผ่นดินโดยมีความเกี่ยวเนื่องกับทิศตะวันออก (East) 

สัญลักษณ์ของเทพีนี้คือกระต่าย เนื่องจากกระต่ายจะตกลูกจำนวนมากในช่วงต้นฤดู

ว่ากันว่า กระต่ายอีสเตอร์จะเอาตะกร้าใส่ไข่สีสันสดใส มาให้เด็กๆในคืนก่อนวันอีสเตอร์ แบบเดียวกันที่ (ซานตาคลอส เอาของขวัญมาส่งก่อนวันคริสต์มาสนั่นเอง) โดยจะเอาไปแอบไว้ในบ้านหรือในสวนหลังบ้านของเด็กๆ

เมื่อถึงเวลาเช้าเด็กๆตื่นขึ้นมาก็จะต้องตามหาไข่ให้เจอ จึงเป็นที่มาของกิจกรรม Easter eggs hunt นั่นเอง

เนื่องจากฤดูใบไม้ผลินับเป็นฤดูแห่งชีวิด หลังจากช่วงเวลาแห่งความเหน็บหนาวของฤดูหนาวที่พรากชีวิตชีวาไปจากผืนดิน เมื่อพระอาทิตย์ข้ามผ่านเส้นศูนย์สูตร ทำให้ช่วงเวลากลางวันยาวนานเท่ากับกลางคืน (Equinox)

ทำให้ผืนดินมีความอบอุ่นเพียงพอ ดอกไม้จะผลิบาน นับเป็นการเริ่มต้นชีวิตหลังจากความตายของฤดูหนาว นับว่าเข้ากับ คอนเซ็ปท์ของการฟื้นคืนชีพของพระเยซูมากๆ

แม้ทางศาสนจักรจะพยายามให้ศาสนิกชนสนใจเรื่องพระคริสต์มากกว่าการไปสนใจกระต่ายและไข่ที่ทำจากชอกโกเล็ต เนื่องจากเป็นประเพณีของของ pagan ชึ่งถือเป็นพวกนอกรีต แต่กระต่าย

และไข่อีสเตอร์ก็ถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ทางการค้าที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลก การ์ตูน กระต่าย

สล็อต ฝาก-ถอน อัตโนมัติ

ระบบ ฝาก – ถอน อัตโนมัติ เพียง 3 วินาที เป็นระบบที่เราพัฒนามา เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับทุกท่าน ได้สามารถ ฝาก – ถอน และสมัคร ได้รวดเร็วทันใจมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องส่งสลิปให้เสียเวลาอีกต่อไป กรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อย แล้วจะได้รับรหัส สามารถฝากยอด และเข้าเล่นเกมได้เลย หรือเข้าไป ทดลองเล่นสล็อต ก่อน และดูรีวิวเกม ได้ที่ รีวิวเกมสล็อต

สมัครสมาชิก

โปรโมชั่น SLOT

โปรโมชั่น PG SLOT ของเรามีโปรโมชั่นมากมาย ที่จะพา นักพนัน ทุกท่าน รวยไปด้วยกัน สำหรับ นักพนันสล็อต ตัวจริงที่ต้องห้ามพลาด กับโปรที่เราจะนำเสนอให้ท่านได้เลือกกัน มี โปรดีดีสุดพิเศษ ตั้งแต่เริ่มสมัครกันเลย ยินดีตอนรับ นักล่าเงินรางวัล สู่ เกมสล็อต กับโปรโมชั่นเมื่อท่านฝากครั้งแรกก็ รับโบนัส 50% ฟรี!! โดยรับสูงสุด 500 บาท เพียง สมัคร และฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ก็สามารถรับสิทธ์ โปรโมชั่น นี้ไปเลยทันที ซึ่งจะทำให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่าเต็มที่ และเว็บเรา ปลอดภัย 100% ไม่มีการโกงแน่นอน!

ลืม เกมสล็อต ในรูปแบบเดิมไปได้เลย เมื่อท่านได้รู้จักกับ PGSLOT เกมสล็อตออนไลน์ ในรูปแบบที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน ส่งตรงมาจาก ประเทศอังกฤษ และได้รับ ความนิยม มาอย่างต่อเนื่อง ในตัวเกมมี อนิเมชั่น ที่ทำออกมาได้อย่างสวยงาม น่าสนใจ และไม่เหมือนไคร และยังมีค่ายเกมที่น่าสนใจ อย่าง JOKER , EPICWIN สะดวกมากขึ้นเพราะ สามารถเล่นผ่าน มือถือ ได้เลย พบปัญหา สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ ได้เลย ตลอด 24 ชั่วโมง ขอให้นักพนันทุกท่าน สนุกไปกับ เกมสล็อตออนไลน์ ของเรา ร่ำรวย เฮง เฮง นะคะ ^^

อัพเดทล่าสุด : 23 ธันวาคม 2020 21:46 น.