บินอย่างปลอดภัยกับ Thai AirAsia

บินอย่างปลอดภัยกับ Thai AirAsia

หลังจากที่รัฐบาลได้มีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค เนื่องจากประเทศไทยไม่มียอดผู้ติดเชื้อภายในประเทศเป็นระยะเวลาร่วม 2 เดือน นับว่าเป็นความร่วมมือของทุกภาพส่วน ที่ทำให้สถานการณ์ COVID-19 นี้ผ่านไปได้ด้วยดี ดังนั้นสายการบินในประเทศก็เริ่มเปิดให้บริการ รวมถึงสายการบิน Thai AirAsia ด้วยเช่นกัน

ในตอนนี้ แอร์เอเชีย พร้อมกลับมาให้บริการอีกครั้ง แต่ยังต้องทำตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ดังนั้น  สายการบิน airasia จึงมีความจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญกับ เรื่องการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้โดยสารทุกท่าน PGSLOT

เมื่อสถานการณ์ภายในประเทศเริ่มกลับมาปกติแล้ว ทำให้หลายคนที่ห่างหายจากการท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียเป็นจำนวนมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องทำตามกฎระเบียบควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด วันนี้แอดมินเลยจะมานำเสนอเกี่ยวกับข้อปฏิบัติที่ผู้โดยสารทุกท่านควรปฏิบัติตาม เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง

แอร์เอเชีย ยังคงทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานกำกับดูแล รัฐบาลท้องถิ่นของแต่ละประเทศ สำนักงานการบินพลเรือน และหน่วยงานด้านสาธารณสุข  รวมถึงองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เพื่อปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อกำหนดต่างๆ ตามมาตรฐาน

ทั้งนี้ ทางสายการบินจึงขอความร่วมมือจากผู้โดยสารทุกท่าน ในการปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ เพื่อให้การเดินทางของท่านเป็นไปอย่างราบรื่น 

 • ผู้โดยสารทุกท่านจะต้องตรวจสอบข้อกำหนดด้านการเดินทางสำหรับการเดินทางภายในประเทศ หรือการเดินทางภายในประเทศ ก่อนที่จะสำรองที่นั่ง เพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ ทั้งนี้สามารถตรวจสอบข้อมูลและข้อกำหนดด้านการเดินทางได้ ที่นี่ เพื่อเตรียมความพร้อมและเอกสารต่างๆ ก่อนการเดินทาง  
 • ผู้โดยสารของแอร์เอเชียทุกท่านจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดการเดินทาง ทั้งก่อนการขึ้นเครื่องบินและระหว่างการเดินทางบนเครื่องบิน รวมถึงระหว่างขั้นตอนการเช็คอินและการรับกระเป๋าสัมภาระที่สายพาน ผู้โดยสารที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย จะไม่สามารถเดินทางได้  

สายการบินอนุญาตให้นำสัมภาระติดตัวเข้าห้องโดยสารได้ไม่เกินท่านละ 2 ชิ้น มีขนาดไม่เกินขนาดสูง 56 ซม. กว้าง 36 ซม. ลึก 23 ซม. หรือความยาวเชิงเส้นรวมทั้งหมดไม่เกิน 115 ซม. โดยต้องพอดีในห้องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะในห้องโดยสาร ชิ้นที่สอง เป็นกระเป๋าแล็ปท็อป หรือถุงเล็ก ขนาดไม่เกิน สูง 40 ซม.กว้าง 30 ซม. ลึก 10 ซม.ความยาวรวม 80 ซม. โดยต้องสามารถเก็บใต้ที่นั่งด้านหน้าของคุณได้

 • ผู้โดยสารควรมาถึงสนามบินล่วงหน้า 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาการเดินทาง เพื่อเป็นการเผื่อเวลาสำหรับการตรวจเช็คกระเป๋าเดินทางของท่านเอง

มาตรฐานด้านความปลอดภัย Thai AirAsia

AirAsia
ไทยแอร์เอเชีย ใครๆก็บินได้

สายการบิน Thai AirAsia ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยและการดูแลสุขอนามัยขั้นสูงสุด ทั้งการให้บริการภาคพื้นและการให้บริการบนเครื่องบิน EPICWIN โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่

1. การทำความสะอาดและฆ่าเชื้อบนเครื่องบิน

เครื่องบินจะได้รับการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ โดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ การจอดเครื่องบินในช่วงกลางคืน เครื่องบินจะได้รับการทำความสะอาดเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ตามข้อกำหนดของหน่วยงานด้านสาธารณสุข

2. ขั้นตอนก่อนขึ้นเครื่องบิน

 • การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายอย่างเคร่งครัด
 • พนักงานทุกคนจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายในทุกๆ ครั้ง ก่อนเเละหลังการปฏิบัติหน้าที่
 • การรักษาระยะห่างทางสังคม จะมีการกำหนดจุดการยืนในการต่อคิวบริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และตู้คีออสสายการบินจะเตรียมเคาน์เตอร์เช็คอินเพิ่มเติมแยกจุดไว้ เพื่อการรักษาระยะห่างทางสังคม
 • แอลกอฮอล์ล้างมือ จะถูกจัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ สำหรับผู้โดยสารและพนักงาน
 • การฆ่าเชื้อในห้องโดยสาร ห้องโดยสารจะถูกฆ่าเชื้อด้วยการพ่นสเปรย์ก่อนเดินทางทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 • ผู้โดยสารควรให้ข้อมูลด้านการให้ข้อมูลก่อนทำการบิน ทีมลูกเรือในแต่ละเที่ยวบินจะได้รับข้อมูลด้านความปลอดภัยและสุขภาพก่อนปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้ได้รับข้อมูลและคำแนะนำที่อัพเดตที่สุด
 • สายการบินแนะนำให้ผู้โดยสารเช็คอินผ่านช่องทางออนไลน์ หรือเช็คอินผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อลดการติดต่อสื่อสารทางกายภาพในขั้นตอนการเช็คอิน

3. ระหว่างเดินทางบินเครื่องบิน

 • เครื่องบินทุกลำของสายการบินแอร์เอเชียได้ถูกติดตั้งเครื่องกรองอากาศ HEPA ที่เป็นระดับมาตรฐานที่ใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งสามารถกรองอนุภาคในอากาศเช่น แบคทีเรีย เชื้อไวรัส ได้ถึง 99.99%
 • ลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่จะสวมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ หน้ากากอนามัย แว่นตา และถุงมือ
 • ความปลอดภัยด้านอาหาร
 • งดจำหน่าย รวมทั้งไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารเเละเครื่องดื่มบนเครื่อง
 • ลูกเรือของเราได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี และมีความสามารถในการช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้นได้ รวมถึงการคัดแยกผู้โดยสาร ในกรณีที่มีผู้โดยสารมีอาการเจ็บป่วยระหว่างการบิน
 • การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิอีกครั้งก่อนถึงจุดหมายปลายทาง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขของเมืองปลายทาง

4. เดินทางถึงที่หมายปลายทาง

 • กรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพ ซึ่งจะถูกแจกให้ผู้โดยสารก่อน หรือเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้ว
 • ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องเทอร์โมสแกน ณ ท่าอากาศยาน
 • ผู้โดยสารที่จะต่อเครื่อง จำเป็นต้องจำกัดพื้นที่อยู่เฉพาะในพื้นที่สนามบินกำหนดเท่านั้น
 • ขั้นตอนการกักกันโรค ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของหน่วยงานด้านสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่

5. ผู้โดยสารควรปฏิบัติตัวอย่างไร

เราขอแนะนำว่าให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำและมาตรการในการดูแลป้องกันตนเอง โดยเฉพาะการดูแลด้านสุขอนามัยส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด

อย่างไรก็ตาม ขอย้ำว่าผู้โดยสาร จำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามัย ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเดินทาง ตั้งแต่ขั้นตอนการเช็คอินจนถึงการรับกระเป๋าสัมภาระที่สายพาน หากผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ สายการบินสามารถที่จะปฏิเสธการเดินทางของท่านได้

จุดเด่นของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

AirAsia

สายการบิน Thai AirAsia เป็นสายการบินราคาประหยัด PG SLOT ที่มีเอกลักษณ์พร้อมตอบสนองตรงความต้องการที่หลากหลายของผู้ใช้บริการทุกคน ทั้งนี้สิ่งที่ทำให้คนส่วนใหญ่นึกถึงไทยแอร์เอเชียก็คือ

1.บินคุ้มค่าราคาประหยัด

ไทยแอร์เชียให้บริการบัตรโดยสารในราคาที่ประหยัดที่สุด สำหรับการบริการเสริมพิเศษ ผู้โดยสารสามารถเลือกที่จะชำระค่าบริการดังกล่าว ตามความสมัครใจได้ ซึ่งทำให้บัตรโดยสารของสายการบินไทยแอร์เอเชียมีอัตราค่าโดยสารที่ประหยัดกว่าของสายการบินอื่นๆ ที่ให้บริการเต็มรูปแบบ และเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนประหยัดงบด้วย

2. ฝูงบินแอร์บัส A320 “ใหม่ปิ๊ง”

สายการบินไทยแอร์เอเชียให้บริการผู้โดยสารด้วยเครื่องบินแอร์บัส A320 ลำใหม่ในทุกเที่ยวบินและจะทยอยรับเครื่องบินใหม่มาประจำการฝูงบินอย่างต่อเนื่อง ทำให้ทุกเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชียมีความพร้อมในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นด้วยความปลอดภัยสูงสุดจากฝูงเครื่องบิน “ใหม่ปิ๊ง”

3. เป็นมิตรและสนุกสนาน

การให้บริการด้วยใจ ใกล้ชิดเป็นกันเอง ถือเป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของทีมพนักงานไทยแอร์เอเชียทุกๆ คน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของแอร์เอเชียได้รับการยอมรับว่าเป็นกันเอง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นภาพใหม่ที่ทำให้ผู้โดยสารสนุกสนานตลอดการเดินทางกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย

4. โปรโมชั่นร้อนแรงตลอดปี

ไทยแอร์เอเชียเป็นสายการบินที่ไม่หยุดนิ่ง และมักมีเรื่องน่าประหลาดใจและตื่นตาตื่นใจอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะการทำโปรโมชั่น ราคาประหยัดสำหรับผู้โดยสารที่นำเสนออย่างต่อเนื่อง ซึ่งแต่ละครั้งมักดึงดูดความสนใจผู้รักการเดินทางและปลุกกระแสการท่องเที่ยวได้อย่างดี

เป็นยังไงกันบ้างเอ่ย ได้รู้ข้อปฏิบัติในการใช้บริการสายการบินแล้วเนอะ ก่อนเดินทางก็ศึกษาหาข้อมูลไว้ให้ดีๆกันด้วย และที่สำคัญถึงแม้รัฐบาลจะให้เดินทางข้ามจังหวัดได้แล้ว สายการบิน หรือรถโดยสารจะกลับมาให้บริการตามปกติ คนไทยทุกๆคนจะต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตกันนะคะ สวมหน้ากากอนามัยตลอด ล้างมือบ่อยๆนะคะ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆท่านเลย

ดู PG SLOT เกม สล็อต ออนไลน์ ได้ที่ SLOT

อ่านบทความน่าสนใจ ถัดไป >> ทำความรู้จัก YouTube ให้มากขึ้น

อัพเดทล่าสุด : 6 สิงหาคม 2020 11:27 น.